ADVISERA

Article published at: May 16, 2023 Article tag: Kontor och offentlig miljö
ADVISERA
All Inspo

Advisera hjälper företag att konkurrensutsätta sina villkor inom Företagstelefoni, Företagslån och Företagsförsäkringar. Advisera gör en fullständig analys kring företagets behov och presenterar därefter enkla lösningar som gör att verksamheten sparar såväl tid som pengar. Under 2020 expanderade Advisera och flyttade in till sitt nya huvudkontor i Västra Hamnen, Malmö.

Gardinex roll i projektet har varit att tillsammans med inredare och arkitekten ta fram textilier till transparenta gardiner och tunna voiler. Gardinex har levererat gardiner till samtliga mötesrum och lobby i Adviseras kontor.

Share: